background background background background background background

Kırkgözhan Kervansarayı

Selçuklu İmparatorluğu döneminde II.Gıyaseddin Keyhüsrev Bin Keykubat tarafından yaptırılan ve 800 yıl önce İpek Yolu’nun Antalya limanı öncesi son duraklarından olan Kırkgöz Han, Kırkgöz Han AŞ. tarafından turizme ve ticaret hayatına tekrar kazandırıldı.

Türkiye’nin en büyük kervansaraylardan birisi olan Kırkgöz Han, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra Antalya’da turizm ve ticaret hayatına yeni bir soluk katmaya hazırlanıyor.

Antalya Burdur Yolu üzerinde şehir merkezinden sadece 30 km uzaklıkta olan Kırkgöz Han, Selçuklular zamanında ana kervan rotalarından birinin üzerinde bulunan kervansaraylar zinciri içerisinde yer alıyor. Kırkgöz Han, II.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1236 - 1247 tarihleri arasında yaptırılmış, Anadolu’da sultanların emriyle inşa edilen altı kervansaraydan biridir. Çoğu kervansarayın taşıdığı genel karakteristiklerin yanı sıra çatı örtüsü, burçlar ve avludaki kuyusuyla kendine özgü mimari özelliklere sahiptir.

Kırkgöz Han kitabelerinde “ribat” olarak geçmektedir. Ribat, ilk İslam devletlerinde, hudutlarda askeri amaçlı yapılmış güvenli ve müstahkem yapılardır. Sınırlarda savaş açısından önemli olan yerlerde kurulan bu yapıların içlerinde yatacak ve yiyecek yerler, silah depoları, ambarlar, mescid, hamamlar ve ahırlar bulunurdu.

Kırkgöz Han Kervansarayı, bir belge olarak sosyo-kültürel anlamda tarihsel sürekliliği sağlaması; bununla beraber yeniden kullanımın ekonomik bakımından da olumlu bir girdi oluşturması, yeniden işlevlendirme düşüncesi ile, 4 yıl gibi uzun bir süren  restorasyon sürecinden sonra Kırkgöz Han AŞ. tarafından hayata kazandırıldı.

Kervansaray, han ve imaret gibi çok fonksiyonlu anıtsal yapılar, günümüze kadar ulaşarak ayakta kalmış olmalarına rağmen, sosyo-ekonomik ve kültürel yaşantıdaki değişimler sonucu, yapıldığı günkü işlevlerini sürdürememektedirler.

Çağdaş dünyanın seyahat ve konaklama ihtiyaçları değişmekte ve bu değişiklikten dolayı bir çok anıtsal yapı kullanılamamaktadır. Anıtsal nitelikler taşıyan pek çok binada Kırkgöz Han örneğinde olduğu gibi başarıyla örneklendirildiği gibi, bu yapılar da yeni fonksiyonlar verilerek yaşatılabilir ve ayni zamanda ülke ekonomisine katkıları sağlanabilir.

Kırkgöz Han, 1.250 m2'lik açık ve 1.500 m2'lik kapalı olmak üzere, toplam 2.750 m2'lik alanıyla mekanın dokusuna uygun kültürel etkinliklere, düğünlere ve özel toplantılara ev sahipliği yapmak üzere turizm ve etkinlik sektörünü bekliyor

Halı dokuma, mücevher işleme, seramik ve çini yapımı gibi geleneksel sanatların da yaşatılacağı bir merkez olarak tarihi misyonunu sürdürmeye devam edecek.
Kırkgöz Han AŞ. tarafından sektöre kazandırılan Kırkgöz Han da düzenlenen periyodik etkinlikler ve özel event’lerle birlikte  ilk yıl 2011 yılında sadece 12 milyon yabancı yaklaşık 2 milyon da yerli turisti ağırlayan Antalya’da 100.000 kişilik bir sirkülasyon hedefleniyor.

Kırkgözhan AŞ. tarafından oluşturulan bilimsel kurulun yönlendirmeleri ile  tüm detayları Selçuklu ve Osmanlı dönemine uygun dekore edilecek olan kervansaray  misafirlerine 800 yıllık bir geçmişe yolculuk fırsatı verecek.

KERVANSARAYLAR

Selçuklu kervansarayları, şehrin 1207 senesinde alınmasından kısa bir süre sonra inşa edilmişler. Kervansaraylar zincirinin yapılmasındaki ana amaç, Selçuklu imparatorluğunun kalbi olan orta Anadolu ile Akdeniz arasındaki ticaret ve iletişimi kurmaktır. Tarihin en eski ticari yollarına sahip olan Anadolu, bu durumun doğal bir sonucu olarak birçok kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden sonra İpek Yolu'na bağlı olarak yapılan yeni yollar, bu yollar üzerindeki kervansaraylar, Anadolu'yu Doğu Batı arasında ticari bir köprü durumuna getirdi.

Kervansaraylar, Türk İslam kültür ve medeniyetinin, Anadolu'da ticari ve iktisadi hayatın en önemli unsurlarıydı. Özellikle Anadolu Selçuklu Sultanları, Anadolu'da iktisadi ve ticari hayatta canlılığın sağlanmasında kervansarayların rolünü çok iyi kavramışlardı. Bu yapılar Anadolu'da Selçuklu saltanatının kudretinin büyüklüğünü ve gücünü gösteren abidelerdir. Bu nedenle Nizamülmülk, kervansaray inşa edilmesini Selçuklu Sultanlarının vazifeleri arasında sayardı.

Anadolu'da Selçukluların yüksek kültürünü en canlı şekilde aksettiren eserler, Denizli'den, Erzurum, Kars ve Iğdır'a, Kütahya'dan, Malatya, Bitlis, Ahlat'a, Antalya'dan, Sinop ve Samsun'a kadar uzanan yollar üzerinde yükselen kervansaraylardır. Diğer eserlerde olduğu gibi, bunların da planları ve bazı süsleme motifleri yine Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçukluların Ribat adını verdikleri daha önceki Türk kervansaraylarına dayanmaktadır. Fakat Anadolu'da Sultan Han veya Han adını alan kervansaraylar artık tamamıyla gelişmiş bir kesme taş mimarisi ile çok abidevi eserlerdir. Dini yapılarda zaman zaman tuğla ve bazen tuğla, kesme taş karışımı değişik malzeme kullanılmışsa da, hanlar yalnız taştandır. Bazı medreseler dışında dini yapıların çok defa göz alıcı süslemelerle, mütevazi ölçüde yapılmasına karşılık, kervansaraylar, Anadolu Selçuklu mimarisinin gerçekten sarayları andıran çok büyük ölçüye varmış en gösterişli abideleridir. İtalyan Gotik katedrallerini andıran bu muazzam mekan yapıları, Ortaçağ'da Anadolu'nun en önemli kervanyolları üzerinde, ticaret, sosyal yardım ve aynı zamanda kültür müesseseleridir. Bunların hepsi de Selçuklu sultanları ve onların vezirleri tarafından, XIII. yy. boyunca yapılmıştır. Çoğunda hamam, cami, kütüphane ve yolcularla hayvanların ihtiyacını karşılayacak hekim, baytar ve her çeşit tamir için ustalar bulunuyordu. Birisi kitabesiz olarak sekiz kervansaray, sultanların eseri olup, bunlardan Alay Han, Kılıçarslan II. (1156-1192), Evdir Han İzzeddin Keykubat 1. (1210-19), İki Sultan Han ve Alara Han Alâeddin Keykübad I (1219-36), İncir Han ve Kırkgöz Han ile, Eğridir Han Gıyaseddin Keyhüsrev (1236-47) tarafından yaptırılmıştır.

KIRIKGÖZ HAN

Kırkgöz Han, Antalya'nın merkez ilçelerinden Döşemealtı ilçesinin, Pınarbaşı mevkiindedir. Han, ismini Döşemealtı ilçesinin eski adı olan Kırkgöz'den alır. "Kırkgöz" adı, bu bölgede çok sayıda su kaynağının yer almasından ortaya çıkmıştır.

Selçuklu İmparatorluğu döneminde II.Gıyaseddin Keyhüsrev Bin Keykubat tarafından yaptırılan ve 800 yıl önce İpek Yolu'nun Antalya limanı öncesi son duraklarından olan Kırkgöz Han, dört yıl süren restorasyon sürecinin ardından Kırkgöz Han A.Ş. tarafından turizme ve ticaret hayatına tekrar kazandırıldı. Antalya Burdur Yolu üzerinde şehir merkezinden sadece 28 km uzaklıkta olan Kırkgöz Han, Selçuklular zamanında ana kervan rotalarından birinin üzerinde bulunan kervansaraylar zinciri içerisinde yer alıyor. Kırkgöz Han, II.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1236-1247 yılları arasında yapılmış, Anadolu'da sultanların emriyle inşa edilen altı kervansaraydan biridir. Çoğu kervansarayın taşıdığı genel karakteristiklerin yanı sıra çatı örtüsü, burçlar ve avludaki kuyusuyla kendine özgü mimari özelliklere sahiptir. Kırkgöz Han kitabelerinde "ribat" olarak geçmektedir. Ribat, ilk İslam devletlerinde, hudutlarda askeri amaçlı yapılmış güvenli ve müstahkem yapılardır. Sınırlarda savaş açısından önemli olan yerlerde kurulan bu yapıların içlerinde yatacak ve yiyecek yerler, silah depoları, ambarlar, mescid, hamamlar ve ahırlar bulunurdu. Böylece düşmana karşı savaşmak için gelen askerlerin her türlü ihtiyacı karşılanırdı. Han, yerleşme merkezlerinde veya kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar ve misafirlerin konaklamaları için inşa edilen yapılardır.

Kırkgöz Han 1.250 m2'lik açık ve 1.500 m2'lik kapalı olmak üzere, toplam 2.750 m2'lik alanıyla mekanın dokusuna uygun etkinliklere ve özel toplantılara ev sahipliği yapmak üzere turizm ve etkinlik sektörünü bekliyor.Turistlerin giderek artan, mevcut binalarda eski ile yeniyi iç içe yaşama; sadece ziyaretle yetinmeyip, dönemi ve mekanı hissetme isteklerinden yola çıkarak tekrar Kırkgöz Han AŞ. tarafından tekrar restore edilen kervansaray, Türkiye'deki diğer kervansaraylardan farklı olarak işlevselliğini yitirmeden yaşayan bir mekan olmak üzere tasarlandı.

FİLM & PLATO

Kırkgöz han tarihi dokusu ve açık ve kapalı alanlarıyla dönem film ve dizileri için de çok kullanılan bir doğal plato olma özelliği taşımaktadır.

Her türlü lojistik hizmetlerinin kolayca sağlandığı Kırkgöz Han uluslararası ve ulusal bir çok belgesel, film ve dizinin çekimine de ev sahipliği yapmıştır.

TOPLANTI & DAVET

Toplantı, seminer , teşvik gezileri , münferit ve kurumsal özel etkinlikler alanı olarak Antalya da önemli bir yeri olan Kırkgöz Han hem açık hem kapalı alanlarıyla büyülü bir ortamda size hizmet veriyor.

1250 m2 açık avlusu, her biri 60 m2 olan üç odası ve 400 m2 lik ana kapalı mekanıyla dört mevsim davetleriniz için kullanımıza hazır…

Tarihi İpekyolu üzerinde, zamanın tanıklığında…

800 yıl önce kervanların gölgesinde serinlediği, kırk kaynağından su içtiği Kırkgöz Han, bugün yeni fikirlere ilham veriyor… Kurumsal konferans, eğitim ve bayii toplantıları, ulusal ve uluslararası teşvik gezileri, özel organizasyon, lansman ve açılışlara sahne oluyor.

DÜĞÜN

Hayatınızdaki en önemli günlerinizden biri olan düğün gününüzü geçmişin büyülü atmosferinde, eşsiz bir mekanda gerçekleştirmeyi arzu ettiğinizde tek adresiniz Kırkgöz Han, taze bir perspektifle, her detayı en ince ayrıntısına göre düşünerek ''sizin beklentilerinize göre'' oluşturur ve gerçekleştirir. Hani derler ya ''tailor-made'', usta bir terzinin elinden ''siz'' e göre biçilmiş bir kaftan gibi...

● Ünlü İsimler ve Tasarımcılar Sizin için Tasarlasın : Sizin için ünlü yerli veya yabancı tasarımcılar e mimarlarla işbirliği içinde, etkinliklerinize bu usta isimlerin imzalarını katar.
● Kurumsal : Ürün tanıtım etkinlikleri, açılış ve temel atma törenleri , tematik etkinlikler, şirket kutlamaları gibi etkiniklerde deneyimli ekibiyle kurumsal hizmet verir.

Galeri

TOPLANTI

Arzu ettiğiniz etkinliğinizi konumlandırır, şekillendirir,etkin bir iletişimle aktarır, hedeflere göre ayrıntılı bir şekilde planlar, yönetir ve sizin için gerçekleştirir. Kapsamlı etkinlik planlama ve tasarım şirketi olarak bir çok alanda hizmet vermekteyiz.

Galeri


Kırkgözhan Kervansaray - Antalya

Selçuklu mimarisinin nadide örneklerinden, İpek Yolu'nun en güzel duraklarından Kırkgöz Han Kervansarayı tarihteki yolculuğuna yeni yüzü ile devam ediyor. Günümüzden 800 yıl öncesine nice seyyaha ev olan Kırkgöz Han'ın tarihi, II.Gıyaseddin Keyhüsrev Bin Keykubat'a dayanıyor. Antalya-Burdur yolu üzerinde 30 km uzaklıkta Döşemealtı ilçesi Bıyıklı köyündedir.

Adres:       Bıyıklı Köyü, Döşemealtı - Antalya
                   Tekelioğlu Cad. Astur Ceylan Sitesi G-88 D.3 07160, Antalya
Telefon:    +90 212 368 48 00
Faks:         +90 212 241 19 95
Email:        info@kirkgozhan.com

İletişim Formu

          
        
    
         

Thumb gallery

Lorem consectetur adipiscing elit.

Consecetur adipiscing. Donec nunc ipsum, loboris non convallis laoret amet enim. Donec sit amet orci augue, sed tristique eros. Nam ut dui sit amet risus mollis malesuada quis quis nulla. Vestibulum ante ipsum primis faucibus orci luctus ultrices posuere cubilia mod pharetra dum.

Etiam laoreet sagittis placerat. Utmagna sit amet massa posuere pretium. Vestibulum id est nulla nean sed dolor quis nulla sodales bibendumn vitae justo mi.